Mit o šargarepi - Healthy Life Design - Zanimljivosti - Mit o šargarepi

Mit o šargarepi

Šargarepa pomaže da bolje vidite noću. Sigurno ste već čuli da konzumiranje šargarepe poboljšava noćni vid. Da li je baš tako? Iako  šargarepa sarži veliku količinu beta-karotena koji organizam pretvara u vitamin A pa blagotvorno utiče na zdravlje očiju, to ne znači da ćete , ukoliko jedete ogromne količine šargarepe, moći da vidite u mraku kao mačka. Nastanak mita se vezuje za Veliku britaniju u vreme drugog svetsko rata i njeno ministarstvo informisanja.

Na početku rata, Britanija je uvozila više od 50  procenata hrane, što bi značilo da ne bi bili u stanju da proizvedu ni polovinu potrebne količine hrane ukoliko se preseku kanali snabdevanja iz uvoza. Kako bi se izbegle posledice nedostatka hrane, vlada je lansirala kampanju pod nazivom Dig on  for Victory. Cilj kampanje je bio da stanovništvo pretvori svoje bašte u male farme povrća i sami gaje hranu za sopstvene potrebe. Time ne samo da bi se nadomestio nedostatak hrane koja je bivala potopljena za vreme transporta od strane Nemačkih brodova, već bi i oslobodila trgovačke brodove kako bi mogli da transportuju oružije i vojnike.Kampanja je urodila plodom i do 1943. godine je posađeno više od milion malih bašti u kojima su gajene najviše šararepe, krompir i kupus. S obzirom da je šargarepe bilo najviše, Britanska vlada je želela da motiviše stanovništvo da konzumira više šargarepe u obrocima, ali pokušaji upočetku nisu urodili plodom. Tako je ministarstvo za hranu došlo na ideju da se uvede maskota Dr. Carrot koja bi se štampala na letcima zajedno sa raznim receptima u kojima je šargarepa bila glavni sastojak.

Tokom kampanje bombardovanja Londona, nemački avioni su uglavnom napadali noću. Kako bi im otežala mogućnost da pogađaju mete,Britanska vlada je izdala naređenje da se gase svetla u celom gradu. Iako je tehnologija radara postojala pre početka drugog svetskog rata, za njegovo vreme je doživela nagli razvoj. Britanski naučnici su uspeli da unaprede tehnologiju i piloti su počeli mnogo uspešnije da obaraju nemačke avione. Da bi se sakrilo postojanje nove tehnologije, puštena je priča da Britanski piloti bolje vide noću zato što jedu mnogo šargarepe. Veruje se da je Nemačka poverovala u tu priču i počela da hrani svoje pilote velikim količinama šargarepe, ali bez sličnih rezultata. Tako je omiljena hrana Duška Dugouška postala mit koji se često može još i danas čuti.